Frelsesarméens julegryte

Frelsesarméens julegryte

Publisert av Luis Paulo Araujo Jardim den 26.11.21.

Frelsesarméens julegryte er en landsomfattende og viktig innsamlingsaksjon i førjulstida. De siste åtte årene har Lions stått grytevakt her i Søgne, og mange Søgnefolk har benyttet anledningen til å gi et bidrag til Frelsesarméen i den lokale gryta. – Lørdag 27. november er vi i gang og vi blir å finne utenfor seks dagligvarebutikker, sier Leif Gunnar Vigebo i Lions Club Søgne.

– Vi i Lions Club Søgne er stolte av å være til hjelp i denne flotte aksjonen. Det er fantastisk å oppleve givergleden blant folk, og det er en sann glede å stå grytevakt. Enkelte skoleklasser samler inn penger gjennom ting de lager eller gjør – og kommer til gryta for å gi pengene til Frelsesarméen. Også noen arbeidsplasser gjennomfører lotterier e.l. og kommer til gryta med resultatet.  Sammen med alle enkeltbidrag har dette gitt et veldig godt totalresultat, sier Vigebo.

Starter 27. november
Årets aksjon starter i Søgne lørdag 27. november kl. 1300 og avsluttes onsdag 22. desember kl. 1800. Det hele starter i forbindelse med at julegrana tennes på Torvet på Tangvall kl. 1700. Der vil Lions Club Søgne vakter stå sammen med en representant fra Frelsesarméen. Deretter kommer julegryta til å stå fast ved Coop Mega, Coop Extra og Rema 1000 på Tangvall, og utenfor Kiwi på Langenes i hele førjuls- og adventstidena.

– I tillegg vil vi stå ved Coop Extra på Lunde den 4. desember, sier Vigebo.

Julegrytene vil være bemannet og ubemannet ift den vaktlista som Lions Club Søgne etter opp for sine medlemmer. Lions Club Søgne har faste tømmerutiner og julegrytene er låst mens de er utplasserte slik at det er helt trygt å legge penger i grytene selv om de står ubemannet.

Takker
– V vil benytte anledningen til å takke butikkene som velvillig lar grytene stå i og utenfor deres lokaler. Det gir gryta en sentral plass i bygda. Og det er et viktig bidrag til de gode innsamlingsresultatene, sier Leif Gunnar Vigebo.

– Selv om landet vårt er åpnet opp igjen, så er ikke covid-19-pandemien over enda.  Vi som står vakt ved julegrytene, skal også dette året følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer lokalt i Kristiansand og det vi måtte få beskjed om fra de enkelte butikksjefer, legger Vigebo til.

Imponerende
– Den jobben som Lions Club Søgne gjør for nærmiljøet i Søgne spesielt og i storkommunen er imponerende. Det i tillegg til at de også i år vil ta hånd om julegryta i Søgne, er vi i Frelsesarmeen takknemlige for. Lions tar på seg dette til tross for en travel og hektisk førjulstid. Vi takker både Lions Club Søgne og alle som bidrar med penger i gryta. Midlene som kommer inn prøver vi å forvalte på best mulig måte. Julegrytene i Søgne har de siste årene gitt gode resultater og i fjor toppet det 96.000 kroner, sier korpsleder for Frelsesarméen i Kristiansand, Bjørn Edvart Andersen.

Velferdskafe og familiearbeid
– Midlene som kommer inn i julegryta går med til å finansiere vår velferdskafe, vårt familiearbeid blant vanskeligstilte og innvandrere gjennom hele året. Når det nærmer seg ju,l er det alltid mange mennesker som har behov for litt ekstra hjelp, også i år. I 2020 merket vi at det hadde skjedd noe i løpet av pandemien.  Det var en merkbar økning på ca 25 prosent fra 2018 hvor ca. 2.100 mennesker som fikk litt ekstra julehjelp fra Frelsesarmeen, til nesten 2700 mennesker bare i julen. Julehjelpen bestod også i 2020 i litt ekstra julemat, julegaver til barna og juleopplevelser, sier Andersen.

Ferietilbud
I løpet av 2020 arrangerte Frelsesarmeen i Kristiansand ferietilbud på Evjetun leirsted for familier man har kontakt med via det sosiale arbeidet som drives, en helg hvor over 100 mennesker var med på.

– En flott opplevelse for mange, sier Andersen

– I vårt velferdsarbeid har vi tre ansatte på 70, 50 og 20 prosents stillinger, i tillegg bidrar også vi som ledere av Frelsesarméen med det som trengs. I tillegg har vi en person på 50 prosent stilling i vintermånedene, som hjelper oss med nød overnattingen i byen. Denne stillingen får vi tilskudd for via departementet.

Diakonalarbeider, Kari Klingsheim, har ansvaret for velferdskafeen og arbeidet med europeiske innvandrere. Torill Holtan har ansvaret for arbeidet blant vanskeligstilte familier og deres barn. Dette dekkes bl.a. av julegryta.

I tillegg går noen av midlene som kommer inn fra julegryta til å hjelpe personer som har havnet i økonomiske vanskeligheter.

– Da kan vi hjelpe med rådgivning og hjelp til å få riktig hjelp fra de offentlige. Det kan også hende vi må hjelpe med å betale deler av en strømregning, legebesøk, medisiner, tannlege etc. Vi tenker oss at det kan være riktig at den som kommer og trenger litt økonomisk hjelp selv må prøve å bidra med deler av regningen, sier Andersen.

– Vi ønsker alle våre venner en velsignet god førjulstid, sier Bjørn Edvart Andersen.

Om Frelsesarmeen

Grunnlagt i Øst London i 1865 av Catherine og Willian Both
Mottoet: Suppe, såpe og frelse. (Soup, Soap and Salvation)
Er i 132 land, Internasjonalt hovedkvarter i London
Etablert i Norge 1888
Alltid drevet med sosialt arbeid
Fokus er «omsorg for hele mennesket»
Begynte med julegryta i 1891

 

Om Lions International

Stiftet i 1917
En humanitær og livssynsnøytral organisasjon
1,35 millioner medlemmer
000 klubber i over 200 land
Motto «We serve», oversatt til «Til tjeneste» i Norge
Kjent for sitt arbeid for øyehelse i fattige land
Humanitært arbeid blant fattige og katastroferammede mennesker i hele verden.


Om Lions Club Søgne

Stiftet i 1972
22 medlemmer
Samler inn og deler ut ca. 200.000 kr årlig.
Innsamlede midler fordeles mellom lokale, nasjonale og internasjonale tiltak
Alle innsamlede midler går uavkortet til veldedige formål. Klubbens drift betales av medlemmene gjennom medlemskontingenten og MVA refusjonsordningen